Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

BILETY

Bilet normalny: 17,99 zł

Bilet ulgowy: 15,99 zł*

Seanse zorganizowane: 12 zł**
*Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do 26 r.ż., posiadaczy Karty Dużej Rodziny (1 bilet na 1 kartę) oraz emerytów.

**Dla seansów zorganizowanych nie przewiduje się ceny ulgowej.

Cennik obowiązuje od 1 listopada 2022 r.